Νόμος 3209/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Ελληνικό Δημόσιο, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, αντίστοιχα, εξακολουθούν να είναι ειδικοί διάδοχοι του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, τουΙδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Λάρισας, όπως ορίζεται παρακάτω:

 

α. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι ειδικός διάδοχος του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών ως προς την Κεντρική Υπηρεσία του μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων μεταφοράς όλου του προσωπικού της, της διάθεσης του εξοπλισμού και της παράδοσης του αρχείου και ως προς τους επί μέρους βρεφονηπιακούς σταθμούς του μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων μεταφοράς όλου του προσωπικού τους στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και την ανάληψη λειτουργίας τους από αυτούς.

 

β. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Θεσσαλονίκης και Λάρισας, αντίστοιχα, είναι ειδικοί διάδοχοι του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Λάρισας μέχρι τη δημοσίευση μεταφοράς όλου του προσωπικού τους στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

 

γ. Οι εκκρεμείς δίκες του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Λάρισας συνεχίζονται από τους κατά περίπτωση ειδικούς διαδόχους τους, σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια α' και β'.

 

δ. Το χρονικό διάστημα από την κατάργηση του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Λάρισαςμέχρι τη δημοσίευση των πράξεων μετάταξης και υπηρεσιακής τακτοποίησης και ανάληψης υπηρεσίας όλου του προσωπικού τους θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού στους φορείς υποδοχής, από τους οποίους καταβάλλονται και οι αποδοχές τους από την 01-09-2003. Το προσωπικό αυτό νομίμως εισέπραξε τις αποδοχές του από το Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, το Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και Ίδρυμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Λάρισας μέχρι την 31-08-2003. Οι πράξεις, που εκδόθηκαν μέχρι την ανάληψη λειτουργίας των Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Θεσσαλονίκης και του Ιδρύματος Βρεφονηπιακών Σταθμών Λάρισαςαπό τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να διευκολύνουν τη λειτουργία τους κατά τη μεταβατική περίοδο είναι νόμιμες για κάθε συνέπεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.