Νόμος 3209/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού εκ των οποίων πέντε (5) θέσεις με σχέση αορίστου χρόνου και δέκα (10) θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας μέχρι τρία (3) έτη, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για χρόνο ίσο με τον αρχικό. Οι ειδικότητες των θέσεων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 3418/2005 (ΦΕΚ 287/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.