Νόμος 3209/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη UΝΙCEF καταργείται και τα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται ως εξής:

 

α. Οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με τη UΝΙCEF, οι οποίες βασίζονται στην από 01-06-1978 Συμφωνία Αναγνώρισης μεταξύ της UΝΙCEF και της Επιτροπής αυτής μεταφέρονται εφεξής στο σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCEF, που υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις κάθε είδους συμβάσεις της καταργούμενης Επιτροπής ως οιονεί καθολικός διάδοχος.

 

β. Τα κάθε είδους στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της καταργούμενης Επιτροπής περιέρχονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος στο σωματείο Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCEF. Η μεταβίβαση των ακινήτων συντελείται ατελώς με τη μεταγραφή του παρόντος στα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου.

 

γ. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος συντάσσεται ισολογισμός λήξης της καταργούμενης Επιτροπής και τα σχετικά στοιχεία μεταφέρονται αθροιστικά, με την ίδια ημερομηνία, στα βιβλία του σωματείου Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCEF, περιλαμβανόμενα στον ισολογισμό του.

 

δ. Οι κάθε είδους εκκρεμείς δίκες της καταργούμενης Επιτροπής συνεχίζονται από το σωματείο Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCEF, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους.

 

ε. Οι κάθε είδους φορολογικές και δασμολογικές απαλλαγές που προβλέπονται υπέρ της καταργούμενης Επιτροπής από το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 687/1977 και όλη την κείμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσία, ισχύουν εφεξής υπέρ του σωματείου Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF.

 

στ. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι διατάξεις του νόμου [Ν] 687/1977 και της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2646/1998 ισχύουν για το σωματείο Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNΙCEF ως οιονεί καθολικό διάδοχο της καταργούμενης Επιτροπής, εκτός από όσες από τη φύση τους αναφέρονται μόνο στην καταργούμενη Επιτροπή, οι οποίες παύουν να ισχύουν.

 

ζ. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε είδους λεπτομέρειες που ανάγονται στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου και στην εφεξής λειτουργία του σωματείου Ελληνική Εθνική Επιτροπή UΝΙCEF ως οιονεί καθολικού διαδόχου της καταργούμενης Επιτροπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.