Νόμος 3199/03

Ν3199/2003: Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3199/2003: Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία [ΕΟΚ] 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000, (ΦΕΚ 280/Α/2003), 09-12-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Βασικές έννοιες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Φορείς και όργανα

 

Άρθρο 3: Εθνική Επιτροπή Υδάτων

Άρθρο 4: Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων

Άρθρο 5: Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας

Άρθρο 6: Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Προστασία και διαχείριση των υδάτων

 

Άρθρο 7: Σχέδιο Διαχείρισης

Άρθρο 8: Προγράμματα Μέτρων και Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων

Άρθρο 9: Πρόγραμμα Ειδικών Μέτρων κατά της ρύπανσης

 

Κεφάλαιο Δ: Χρήση των υδάτων

 

Άρθρο 10: Γενικοί κανόνες χρήσης των υδάτων

Άρθρο 11: Άδειες χρήσεως νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης του

Άρθρο 12: Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος

 

Κεφάλαιο Ε: Κυρώσεις

 

Άρθρο 13: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 14: Ποινικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εξουσιοδοτικές, καταργούμενες, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 15: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 16: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-12-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.