Νόμος 3152/03

Ν3152/2003: Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3152/2003: Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 152/Α/2003),19-06-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών

 

Άρθρο 1: Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών

Άρθρο 2: Μεταφορά αρμοδιοτήτων

Άρθρο 3: Κανονισμός χρηματιστηρίου

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις για τις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Άρθρο 5: Εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών

Άρθρο 5Α

 

Κεφάλαιο Β: Έγκριση ενημερωτικών δελτίων και εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές

 

Άρθρο 6: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/1992

Άρθρο 7: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 348/1985

Άρθρο 8: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/1992

Άρθρο 9: Έλεγχος ενημερωτικού δελτίου από χρηματιστήριο

Άρθρο 10: Διαδικασία εισαγωγής κινητών αξιών σε χρηματιστήριο

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985

Άρθρο 12: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 360/1985 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1992

 

Κεφάλαιο Γ: Τροποποιήσεις και καταργήσεις άλλων διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας

 

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις διατάξεων για τα μέλη του Χρηματιστηρίου και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές

Άρθρο 14: Διατάξεις για δικαιώματα και συνδρομές

Άρθρο 17: Σύσταση θέσεων

Άρθρο 18: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 19: Ρύθμιση στο νόμο [Ν] 128/1975

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-06-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.