Νόμος 3139/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εμπορικές εκθέσεις - Εκθεσιακά κέντρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις 23 της παραγράφου Β του άρθρου 1, 18 του άρθρου 4, 14 του άρθρου 5, 16 του άρθρου 6 και 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987) αντικαθίστανται ως εξής: {εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα}.

 

2. Στο άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987) προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής:

 

{εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα.}

 

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας. Με όμοια απόφαση τίθενται προδιαγραφές, οι οποίες, πέραν του ειδικού κτιριοδομικού κανονισμού, περιλαμβάνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των συνθηκών πρόσβασης και τον ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης κατ' αντιστοιχία προς την επιφάνεια των εκθεσιακών χώρων και καθορίζεται μεταβατική περίοδος, όχι μεγαλύτερη των δύο ετών, για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων εκθεσιακών κέντρων στις παραπάνω προϋποθέσεις. Με όμοια απόφαση υπαίθριες ή στεγασμένες εκθέσεις εμβαδού μικρότερου των 1.000 τετραγωνικών μέτρων μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή μέρους των παραπάνω ρυθμίσεων.}

 

4. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 παύει να ισχύει η με αριθμό Κ11800/27-02-2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 283/Β/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.