Νόμος 3127/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την περίπτωση ι' της παραγράφου Β.2. του άρθρου 3 του από 15-06-1994 προεδρικού διατάγματος Καθορισμού Ζώνης Προστασίας του ποταμού Κηφισού και παραχειμάρρων (ΦΕΚ 632/Δ/1994) προστίθεται περίπτωση ι)α' ως εξής:

 

{ι)α. Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Υδάτων, που δεν θίγουν τη φυσική γεωμορφολογία του χώρου, με όρους δόμησης αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για εκτός σχεδίου κτίσματα.

 

Η κατασκευή των έργων αυτών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση σύνταξης και έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνονται και μέτρα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωσης της αισθητικής του τοπίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.