Νόμος 3127/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του νόμου 2308/1995, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται στις κτηματογραφήσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και στις κτηματογραφήσεις που κηρύχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του χωρίς να ακολουθήσει η έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2308/1995. Εξαιρούνται:

 

α) οι διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση β' του άρθρου 2 και των άρθρων 8 και 11, οι οποίες εφαρμόζονται και στις κτηματογραφήσεις που έχουν κηρυχθεί και για τα στάδια της διαδικασίας που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και

 

β) οι διατάξεις του άρθρου 12, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις κτηματογραφήσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο κήρυξής τους ή την τυχόν ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, με εξαίρεση τη διάταξη της παραγράφου 5, η οποία εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται το άρθρο 32 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.