Νόμος 3072/02

Ν3072/2002: Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας - αξιολόγηση υπαλλήλων και συνάρτηση της αξιολόγησης των υπαλλήλων με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3072/2002: Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας - αξιολόγηση υπαλλήλων και συνάρτηση της αξιολόγησης των υπαλλήλων με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, (ΦΕΚ 294/Α/2002), 04-12-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας - Αξιολόγηση υπαλλήλων και συνάρτηση της αξιολόγησης των υπαλλήλων με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους

 

Άρθρο 2: Ατομικά έγγραφα υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών - Μητρώο Εκπαίδευσης - Αξιολόγηση Υπαλλήλων

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Υπηρεσιακά και υπαλληλικά θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών

 

Άρθρο 4: Θέματα Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας

Άρθρο 6: Θέματα Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού

Άρθρο 7: Θέματα Επιστημονικού Συμβουλίου

Άρθρο 10: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 12: Οικονομικά θέματα

Άρθρο 13: Θέματα εφαρμογής του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων

Άρθρο 14: Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Λύση και εκκαθάριση του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Απόδημων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων

 

Άρθρο 15: Λύση Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων - Εκκαθάριση

Άρθρο 16: Περιουσία

Άρθρο 17: Προσωπικό

Άρθρο 18: Πέρας της εκκαθάρισης

Άρθρο 19: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-12-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.