Νόμος 3057/02 - Άρθρο 83

Άρθρο 83


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 διαγράφονται οι λέξεις προβολής εμπορικών και πολιτικών μηνυμάτων σε χειρόγραφη, έντυπη, φωτεινή, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του προϊσταμένου του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης ο οποίος με τη διενέργεια αυτοψίας εκδίδει απόφαση, με την οποία χαρακτηρίζεται αυθαίρετη κάθε υπαίθρια διαφήμιση που τοποθετείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος και διατάσσεται η αφαίρεσή της.}

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση επανατοποθέτησης των αφαιρούμενων υπαιθρίων διαφημίσεων είτε με την ίδια είτε με άλλη μορφή, η αφαίρεσή τους γίνεται με βάση την αρχική πράξη χαρακτηρισμού αυθαιρέτου και δεν απαιτείται η έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης.}

 

4.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2947/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υπαίθρια διαφήμιση κατά την έννοια του παρόντος είναι η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο μηνυμάτων εμπορικού, πολιτικού, επαγγελματικού χαρακτήρα ή άλλης συναφούς δραστηριότητας κάθε μορφής, όπως επίσης και κάθε επαγγελματική επιγραφή που δεν πληροί τους όρους, του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις μετά των πλαισίων, κάθε είδους υποστηριγμάτων ή άλλων πρόσθετων, σταθερών ή κινητών, κατασκευών που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτησή τους:

 

α) σε κοινόχρηστους, κοινωφελείς, δημόσιους ή δημοτικούς χώρους,

β) σε οικόπεδα ή κτίρια, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων (υαλοπινάκων κ.λ.π.), οι οποίες είναι προσιτές στην κοινή θέα,

γ) σε σταθμούς, αφετηρίες και στάσεις αναμονής επιβατών κάθε είδους μέσων μαζικής μεταφοράς και σε περίπτερα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους και σε στάσεις αναμονής επιβατών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά με τη μορφολογία και την εξωτερική χρήση των περιπτέρων, καθώς και κάθε συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2947/2001, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η σήμανση φαρμακείων με κάθετη πινακίδα στο ισόγειο του κτιρίου και η τοποθέτηση επιγραφών στην πρόσοψη ή τις προσόψεις (μία σε κάθε όψη) κτιρίου που χρησιμοποιείται στο σύνολό του ως ξενοδοχείο, τράπεζα ή δημόσια υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούνται από μεμονωμένα διακριτά στοιχεία και δεν καλύπτουν αρχιτεκτονικά μέλη του κτιρίου.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2947/2001, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης στους άξονες των παρακάτω οδών και σε βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου: Βασιλίσσης Σοφίας (περιλαμβανομένων και των πλατειών Μαβίλη και Ευαγγελικής Σχολής και του αλσυλλίου Άγιου Ανδρέα), Μιχαλακοπούλου (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Φειδιππίδου),Αλεξάνδρας, Αρδηττού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ηλιουπόλεως (από την αρχή της οδού μέχρι τα όρια του Δήμου Αθηναίων), Βουλιαγμένης (από την αρχή της οδού και μέχρι τα όρια του Δήμου Αθηναίων), Καλλιρρόης (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Αμβρόσιου Φραντζή), Συγγρού (από το ύψος των οδών Χατζηχρήστου και Βούρβαχη μέχρι το ύψος των οδών Ζίννη και Αμβρόσιου Φραντζή), Αμβρόσιου Φραντζή (από την οδό Συγγρού μέχρι την οδό Καλλιρρόης), Κηφισίας (από την αρχή της οδού και μέχρι τα όρια του Δήμου Αμαρουσίου), Μεσογείων (από την αρχή της οδού και μέχρι τα όρια του Δήμου Αθηναίων), Πατησίων ή 28ης Οκτωβρίου (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Αγίου Μελετίου), Αχαρνών (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Αγίου Μελετίου), Πειραιώς ή Παναγή Τσαλδάρη (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη). Το βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου λογίζεται πέραν των πλατειών και αλσυλίων εκατέρωθεν κάθε οδού. Άδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως μετά παρέλευση σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

6. Στο άρθρο 2 του νόμου 2833/2000, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2947/2001, προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

 

{12. Αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή αυτού του άρθρου είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και κατ' έφεση το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και εκδικάζεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της. Η απόφαση δημοσιεύεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση.

 

Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπάγονται με το παρόν και όλες οι σχετικές εκκρεμείς δίκες. Ο προσφεύγων υποχρεούται να κοινοποιεί τα δικόγραφα στην Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία εντός δύο (2) ημερών από της καταθέσεώς τους στη γραμματεία του Δικαστηρίου. Η παράλειψη κοινοποίησης καθιστά απαράδεκτη κάθε συζήτηση της υπόθεσης. Η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να παρεμβαίνει χωρίς προδικασία με δήλωσή της καταχωρούμενη στα πρακτικά σε κάθε δίκη μεταξύ τρίτων που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

13. Στους κυρίους, τους δικαιούχους και σε όσους μισθώνουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης, ως διαφημιστές ή διαφημιζόμενοι, κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου ανέρχεται ανά εξάμηνο από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε όσους διατηρούν τις υπαίθριες διαφημίσεις και μετά την αυτοδίκαιη λήξη των αδειών τοποθέτησής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου ανέρχεται ανά εξάμηνο από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Τα ανώτατα και κατώτατα όρια των ανωτέρω προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα πρόστιμα καταλογίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Όταν υπαίτια της παράβασης είναι διαφημιστική εταιρεία κατά της οποίας έχουν ήδη επιβληθεί, τουλάχιστον δύο φορές, πρόστιμα κατά τα προηγούμενα εδάφια, μπορεί να της αφαιρείται από την εκδούσα αρχή η άδεια άσκησης δραστηριότητας εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων προσωρινά μέχρι ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια αφαιρείται οριστικά.

 

14. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπως κάθε φορά ισχύει, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, διπλασιαζόμενων των ποινών αυτών σε περίπτωση υποτροπής. Οι Πρόεδροι Διοικητικού Συμβουλίου οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Ανώνυμων Εταιρειών, οι διαχειριστές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση των νομικών προσώπων άλλης μορφής, καθώς και δημοτικών επιχειρήσεων, που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου τιμωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.}

 

7. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2946/2001 καταργείται η διαζευκτική πρόταση ή τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των παραγράφων 1 και 4, η ισχύς των οποίων ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.