Νόμος 3057/02 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 128Β του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Γ ως εξής:

 

{Άρθρο 128Γ: Τα απαγορευμένα μέσα

 

1. Απαγορευμένα μέσα είναι τα εξής:

 

Α) Απαγορευμένες ουσίες:

 

α. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση:

 

1. Διεγερτικό

2. Ναρκωτικά

3. Αναβολικά

4. Διουρητικά

5. Πεπτιδικές ορμόνες, μιμητικό και συναφείς με αυτές ουσίες.

 

Με την υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί ορισμένες από τις ουσίες αυτές να απαγορεύονται μόνο αν υπερβαίνουν ορισμένη ποσοτική συγκέντρωση.

 

β. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται ανάλογα με το άθλημα ή την ποσοτική συγκέντρωση:

 

1. Αλκοόλη

2. Κανναβινοειδή

3. Τοπικό αναισθητικά

4. Κορτικοστεροειδή

5. β-αναστολείς

 

Β) Απαγορευμένες μέθοδοι:

 

α) ντόπινγκ αίματος ή άλλων κυττάρων ή ιστών,

β) χορήγηση τεχνητών φορέων οξυγόνου ή ουσιών που διογκώνουν το πλάσμα,

γ) φαρμακολογική, χημική, φυσική ή γενετική παραποίηση.

 

Γ) Όσες άλλες ουσίες ή μέθοδοι περιλαμβάνονται κάθε φορά στην κοινή απόφαση της επόμενης παραγράφου.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού, που εκδίδεται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος καθορίζονται οι απαγορευμένες ουσίες ή μέθοδοι κατά την έννοια του άρθρου 128Β του παρόντος νόμου, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ του άρθρου 128ΣΤ του παρόντος. Η απόφαση αυτή εναρμονίζεται υποχρεωτικά με τους καταλόγους απαγορευμένων μέσων που εκδίδει κάθε φορά η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (ΠΟΑ) και η αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ (νόμος [Ν] 2371/1996). Ο κατάλογος των απαγορευμένων μέσων που περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι κοινός για όλα τα αθλήματα και για όλους τους κλάδους άθλησης, εκτός εάν στην απόφαση ορίζεται ρητά το αντίθετο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.