Νόμος 3057/02 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 128 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 127Α: Ειδικό Τοπικό Τμήμα Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών

 

1. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ειδικό τοπικό τμήμα του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, που συγκροτείται από τακτικούς δικαστικούς λειτουργούς και ειδικότερα από έναν (1) πρόεδρο εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) Πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων, έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και έναν (1) εισαγγελέα πρωτοδικών.

 

2. Ο διορισμός των μελών γίνεται για θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται το μήνα Ιούνιο κάθε δεύτερου έτους. Η λειτουργία του τοπικού τμήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και ο ορισμός των δικαστικών λειτουργών γίνεται από τα τριμελή συμβούλια και τον προϊστάμενο της εισαγγελίας των αντίστοιχων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, που ορίζουν και ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών.

 

Το ειδικό τοπικό τμήμα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση προσφυγών:

 

α) κατά αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών ενώσεων που εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή κατά των αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων, αν αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 124,

 

β) κατά αποφάσεων των αθλητικών σωματείων που αναφέρονται στην περίπτωση γ' του άρθρου 124 και εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης,

 

γ) κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων του άρθρου 122.

 

3. Όταν το ειδικό τοπικό τμήμα του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών κρίνει ότι η υπόθεση μείζονος σπουδαιότητας μπορεί με απόφασή του να την παραπέμψει στην Ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, στην οποία ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές συμμετέχει και αυτό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.