Νόμος 3057/02 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 97 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε με το νόμο [Ν] 879/1979 (ΦΕΚ 56/Α/1979) με έδρα την Αθήνα και λειτούργησε ακολούθως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, διατηρεί την επωνυμία Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών και αποτελεί τον επαγγελματικό σύνδεσμο των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό υποχρεούται να χρησιμοποιεί σαν πρώτο συνθετικό της ονομασίας της τη λέξη Ελληνική στην αντίστοιχη γλώσσα.

 

Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η λέξη ΕΣΑΠΕ, αντικαθίσταται από τη λέξη Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.