Νόμος 3027/02

Ν3027/2002: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3027/2002: Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 152/Α/2002), 28-06-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Θέματα Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων

 

Άρθρο 1: Θέματα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων

Άρθρο 2: Θέματα λειτουργίας και προσωπικού

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

Άρθρο 3: Θέματα πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 4: Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Κατάργηση της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 5: Θέματα Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

Άρθρο 6: Διάφορα θέματα

Άρθρο 7: Διαδικασία διορισμών εκπαιδευτικών

Άρθρο 8: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 9: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-06-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.