Νόμος 3010/02 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο μόνιμο προσωπικό του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ) που καταργήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 98/2000 (ΦΕΚ 85/Α/2000) με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, ανεξάρτητα από την επιλογή ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης παρέχεται υγειονομική περίθαλψη από το Δημόσιο με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και τα μέλη των οικογενειών τους.

 

Η προϋπηρεσία των ανωτέρω στο Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών, καθώς και σε κάθε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αναγνωρίζεται ως τακτικοί δημοσίου υπαλλήλου για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών και της υγειονομικής περίθαλψης κατά περίπτωση.

 

2. Η ανωτέρω υγειονομική περίθαλψη παρέχεται στο προσωπικό της παραγράφου 1 και μετά τη συνταξιοδότησή του καθώς και στα μέλη των οικογενειών του.

 

3. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του φορέα υγειονομικής περίθαλψης για της ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού καταβάλλοντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.