Νόμος 2956/01 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Εξομάλυνση μισθολογικών διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

1. Στους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους των κατωτέρω αναφερόμενων Υπηρεσιών, που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1996), χορηγείται μηνιαίο ειδικό επίδομα ως εξής:

 

α) Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και στους μόνιμους υπαλλήλους του Οργανισμού αυτού, μηνιαίο ειδικό επίδομα ύψους 30.000 δραχμών από 01-01-2002, προσαυξανόμενο από 01-07-2002 κατά 30.000 δραχμές, ήτοι σε 60.000 δραχμές. Η δαπάνη του επιδόματος για μεν τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, για δε τους υπαλλήλους των Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, Οργανισμού Εργατικής Εστίας και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού τους προϋπολογισμούς των Οργανισμών αυτών.

 

β) Στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών, Ασφαλίσεων των Ασφαλιστικών Οργανισμών που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών, Ασφαλίσεων μηνιαίο ειδικό επίδομα ύψους 60.000 δραχμών από 01-09-2001, η δαπάνη του οποίου για μεν τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνει το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης, για δε τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών Οργανισμών, τους προϋπολογισμούς τους.

 

2. Στους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους των κατωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών χορηγείται μηνιαίο ειδικό επίδομα ως εξής:

 

α) Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μηνιαίο ειδικό επίδομα ύψους 30.000 δραχμών από 01-01-2002 προσαυξανόμενο από 01-07-2002 κατά 30.000 δραχμές, ήτοι σε 60.000 δραχμές. Η δαπάνη του επιδόματος για μεν τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, για δε τους υπαλλήλους των Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού τους προϋπολογισμούς των Οργανισμών αυτών.

 

β) Στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Ασφαλιστικών Οργανισμών που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μηνιαίο ειδικό επίδομα ύψους 60.000 δραχμών από 01-09-2001, η δαπάνη του οποίου για μεν τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνει το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης, για δε τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών, τους προϋπολογισμούς τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.