Νόμος 2947/01 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Χωροθέτηση έργων ηλεκτροδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 χωροθετούνται τα ακόλουθα έργα ηλεκτροδότησης στην Αττική, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και απεικονίζονται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

1. Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως 400/150 KV Αργυρούπολης.

2. Εναέρια γραμμή 400 KV Λαυρίου - Αργυρούπολης.

3. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Αμαρουσίου και τροφοδοτικές του γραμμές από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αγίου Στεφάνου και Παλλήνης.

4. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Ελληνικού και τροφοδοτικές του γραμμές από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αργυρούπολης και τον Υποσταθμό Βάρης.

5. Υποσταθμός 150/20 ΚΥ Αργυρούπολης.

6. Υποσταθμός 150/20 KV στο Καλλιστήρι Ασπροπύργου και οι τροφοδοτικές του γραμμές από Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Κουμουνδούρου.

7. Υποσταθμός 150/20 KV Ολυμπιακού Χωριού.

8. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Φαληρικού Δέλτα και οι τροφοδοτικές του γραμμές από Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Αργυρούπολης και το Κέντρο Διανομής Καλλιθέας.

9. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Κορυδαλλού και τροφοδοτικές του γραμμές από Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Κουμουνδούρου και Υποσταθμό Ρουφ.

10. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Βριλησσίων και τροφοδοτικές του γραμμές από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αγίου Στεφάνου και Παλλήνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)δ του άρθρου 7 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

2. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999. Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω περιπτώσεως αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, νοείται αντίστοιχα η αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 13 του νόμου 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για την κατασκευή των έργων του άρθρου αυτού.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και οικισμών προ του 1923, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από αίτηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

n.2947.01.33Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.