Νόμος 2941/01 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Πρόωρη συνταξιοδότηση για ειδικές κατηγορίες μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όσοι από τους μισθωτούς της εταιρείας υπάγονται στις πιο κάτω αναφερόμενες ειδικές κατηγορίες και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο συντάξεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι 31-12-2002 τις παρακάτω προϋποθέσεις ηλικίας και ημερών ασφάλισης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποχώρησης από την εταιρεία και να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος από το Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

 

α. Μισθωτοί που θα κριθούν από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 50% και άνω και έχουν πραγματοποιήσει 6.000 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς στρατιωτικής θητείας και είναι ηλικίας 45 ετών και άνω.

 

β. Γυναίκες με 6.000 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης και ηλικία τουλάχιστον 44 ετών συμπληρωμένα και ανήλικο παιδί.

 

2. Οι δικαιούχοι κύριας σύνταξης από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δικαιούνται να λάβουν και επικουρική σύνταξη από τους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης ανάλογα με το χρόνο ασφάλισής τους στα ταμεία αυτά.

 

3. Η αίτηση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης πρέπει να υποβληθεί στη διοίκηση της εταιρείας εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος ή τη συμπλήρωση των πιο πάνω προϋποθέσεων ηλικίας και ενσήμων.

 

4. Σε όσους μισθωτούς αποχωρούν με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού θα καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση των άρθρων 1 και 3 του νόμου [Ν] 2112/1920 (απρόθεσμη καταγγελία σύμβασης εργασίας υπαλλήλου) προσαυξημένη κατά 70%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.