Νόμος 2937/01 - Άρθρο 22z

Άρθρο 22Z: Προϊστάμενοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, τοποθετούνται υπάλληλοι αυτής ως εξής:

 

α. Της διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

β. Του τεχνικού τμήματος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

γ. Του τμήματος διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης και γραμματείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού και ελλείψει αυτού υπάλληλος του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.