Νόμος 2937/01 - Άρθρο 22th

Άρθρο 22Θ: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ειδικότερα θέματα για την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, μπορεί στον ιδιώτη που ορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, να ανατίθενται καθήκοντα πλήρους απασχόλησης και να καθορίζεται η αμοιβή αυτού από την ανάληψη των καθηκόντων του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 138 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 131 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.