Νόμος 2937/01 - Άρθρο 22g

Άρθρο 22Γ: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το διοικητικό συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της για την εκπλήρωση του σκοπού της και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, τη διαχείριση των εν γένει περιουσιακών της στοιχείων, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους και την άσκηση των δικαιωμάτων που της παραχωρούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.