Νόμος 2910/01 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α. τα άρθρα 1 - 4, 6 - 8, 10 - 16, 18 - 23, 26 - 33, 34 παράγραφοι 1 - 3 και 35 του νόμου [Ν] 1975/1991 (ΦΕΚ 184/Α/1991), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το νόμο [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996) και το νόμο [Ν] 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α/1999),

 

β. τα άρθρα 5, 6, 7 και 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3370/1955 (Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας), όπως τροποποιήθηκαν από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 481/1968, το νόμο [Ν] 1438/1984 (ΦΕΚ 60/Α/1984) και το νόμο 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7, το άρθρο 8 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1438/1984 (ΦΕΚ 60/Α/1984),

 

γ. η παράγραφος 3 του άρθρου 4 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 8 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 2307/1995, καθώς και η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000,

 

δ. το άρθρο 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 339/1965 (ΦΕΚ 82/Α/1965),

 

ε. το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 927/1979 (ΦΕΚ 139/Α/1979),

 

στ. κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.