Νόμος 290/1943

Ν290/1943: Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 290/1943: Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων, (ΦΕΚ 185/Α/1943), 25-06-1943.

 

Ελληνική Πολιτεία

 

Έχοντες υπόψη το από 07-04-1943 διάγγελμα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς τον Ελληνικό Λαό, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Το άρθρο 3 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο εκ προθέσεως παραβαίνων επιτακτική ή απαγορευτική υγειονομική διάταξη εκ των στο άρθρο 1 αναφερόμενων τιμωρείται δια φυλάκισης μέχρι τριών μηνών ή δια χρηματικής ποινής μέχρι τριών εκατομμυρίων δραχμών ή δια αμφότερες τις ποινές.}

 

2. Σε περίπτωση υποτροπής τα ανωτέρω όρια των ποινών διπλασιάζονται.

 

3. Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις, τη 23-06-1943.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.