Νόμος 2880/01 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κανονισμός του Προγράμματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εφαρμογής του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

 

2. Με τον Κανονισμό καθορίζονται:

 

α) Η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος κατάρτισης του Προγράμματος.

 

β) Η διαδικασία χρηματοδότησης του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ, διαχείρισης, απορρόφησης και εκταμίευσης των πόρων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ) Τα κριτήρια και η διαδικασία ένταξης των έργων ή των ενεργειών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται.

 

δ) Η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εκτέλεση των δράσεων και έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο τρόπος λειτουργίας, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους, περιλαμβανομένων και των φορέων υλοποίησης.

 

ε) Και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3, καθώς και του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.