Νόμος 2873/00 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τέλος άδειας οχήματος καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α/2009).

 

1. Τα τέλη χαρτοσήμου, η εισφορά υπέρ ΤΣΑ, τα τέλη χαρτοσήμου επί της εισφοράς ΤΣΑ, η επί των τελών χαρτοσήμου εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και το γενικό παράβολα, που επιβάλλονται για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής, ενοποιούνται σε ενιαίο, κατά περίπτωση, τέλος, με την ονομασία τέλος άδειας οχήματος, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και ανέρχεται ως εξής:

 

Α. Ιδιωτικής χρήσης

α) Μοτοσικλέτες

3.000 δραχμές

β) Λοιπά οχήματα

25.000 δραχμές

Β. Δημόσιας χρήσης

α) Μοτοσικλέτες

10.000 δραχμές

β) Λοιπά οχήματα

35.000 δραχμές

 

2. Από 01-01-2002 τα ποσά των 3.000, 10.000, 25.000 και 35.000 δρχ. που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 9, 30, 75 και 100 ΕΥΡΩ.

 

3. Από το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων απαλλάσσονται οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι ανάπηροι για τις άδειες που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για αναπήρους.

 

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν αφορούν το τέλος αυτό.

 

4. Το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από την έκδοσης της άδειας.

 

5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2001, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.