Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άμα τη καταθέσει εις το δημόσιον ταμείον:

 

α) Του ούτως ορισθέντος ποσού αυξημένου κατά 20% δι' ενδεχόμενη κατά την οριστική εκτίμησιν αύξηση και δια τους διαμέσους τόκους.

β) Χρηματικού ποσού εκ δραχμών τόσων όσα είναι τα στρέμματα της απαλλοτριωτέας εκτάσεως δια την εκτέλεσιν της κατά το άρθρο 29 εργασίας,

 

δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ειδοποίησις περί της γενομένης καταθέσεως και ενεργείται ακωλύτως η κατάληψις των απαλλοτριωθέντων χώρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.