Νόμος 2839/00 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι πράξεις εφαρμογής των σχεδίων πόλεων, όπως κυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 1337/1983 για τις περιοχές των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω - Λέρου, είναι εκτελεστές και η καταχώριση διενεργείται αυτεπαγγέλτως μετά από γνωστοποίηση προς το Κτηματολογικό Γραφείο από τον ενδιαφερόμενο δήμο.

 

Τα όρια, το εμβαδόν και τα λοιπά στοιχεία των κτηματολογικών μερίδων, που προϋπήρχαν των πράξεων εφαρμογής και καλύπτονται από την καταχώριση των πράξεων εφαρμογής, παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία της καταχώρισης αυτής.

 

Τα βάρη που είναι εγγεγραμμένα στις κτηματολογικές μερίδες που καταργήθηκαν μεταφέρονται στις νέες κτηματολογικές μερίδες των ίδιων ιδιοκτητών, όπως αυτές προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη.

 

Διορθώσεις στοιχείων των νέων κτηματολογικών μερίδων, όπως προήλθαν από τις πράξεις εφαρμογής, γίνονται μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου 1337/1983.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.