Νόμος 2745/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κάλυψη προκαλούμενης δαπάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την ανωτέρω ρύθμιση προκαλείται ετήσια οικονομική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 1999, καθώς και για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) επόμενων ετών ύψους 64.000.000 δραχμών (14.000.000 δραχμές για την αποζημίωση του προϊσταμένου της και 50.000.000 δραχμές για τα λοιπά λειτουργικά έξοδα), η οποία θα βαρύνει ιδιαίτερο τμήμα (ειδικό φορέα) του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.