Νόμος 2742/99 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Αποκατάσταση περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων στο Νομό Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των ανενεργών λατομείων που βρίσκονται σε δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις στο Νομό Αττικής γίνεται από το Δημόσιο και περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του ανάγλυφου και την αναδάσωση, όπου η τελευταία επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις. Η αποκατάσταση αυτή γίνεται σύμφωνα με ειδικές μελέτες αποκατάστασης, που εγκρίνονται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας με Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να χρησιμοποιούνται και υλικό που προέκυψαν από κατάρρευση ή κατεδάφιση κτιρίων, που επλήγησαν από το σεισμό της 07-09-1999.

 

2. Η ευθύνη του έργου της κατά τα ανωτέρω αποκαταστάσεως του Περιβάλλοντος ανήκει στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.

 

3. Τα ανενεργά λατομεία του Νομού Αττικής, πριν από την αποκατάσταση του περιβάλλοντός τους, καθορίζονται ως χώροι υποδοχής υλικών εκσκαφών και στέρεων υλικών καθαιρέσεως κτιρίων.

 

4. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.