Νόμος 2736/99 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη 17-07-1999:

 

{Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων από συγκεκριμένη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ορίζεται άλλος χώρος παραλαβής των αιτήσεων σε δημόσια υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 14 παράγραφος 1 με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ύστερα από συνεννόηση με τη διοίκηση του φορέα που διαθέτει τον κατάλληλο χώρο. Στην περίπτωση αυτή συγκροτείται συνεργείο με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού από υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, στους οποίους και καταβάλλεται η για την παραλαβή των αιτήσεων προβλεπόμενη αμοιβή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.