Νόμος 2730/99 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ίδρυση Εταιρείας Κατασκευής Ολυμπιακών Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Για την κατασκευή των ειδικών τεχνικών έργων της παραγράφου 5 περίπτωση ε' του άρθρου αυτού, μπορεί να συσταθεί ανώνυμη εταιρεία με μόνο ιδρυτή το Ελληνικό Δημόσιο. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 περίπτωση ε' και των παραγράφων 10 έως 17 του άρθρου αυτού ισχύουν και εν προκειμένω, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κοινών περί ανώνυμων εταιρειών διατάξεων.

 

Από και δια της καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της εγκριτικής απόφασης για τη σύστασή της και στο μέτρο που εμπίπτουν αμέσως ή εμμέσως στον εταιρικό της σκοπό, η νέα αυτή εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Αθήνα 2004.

 

Η Αθήνα 2004 παρακολουθεί και έχει την εποπτεία της τήρησης των προδιαγραφών και των χρονοδιαγραμμάτων του συνόλου των κατασκευαστικών έργων και των έργων υποδομής, τα οποία σχετίζονται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.