Νόμος 2702/99 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του νόμου 1956/1991


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου [Ν] 1956/1991 (ΦΕΚ 113/Α/1991), που προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα ως άνω μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, καθώς και όσα άλλα προσωρινώς εισαχθούν από την Α/Ο STROYTRANSGAZ και VPO ZARUBEZHN EFTEGAZSTROI για το σκοπό της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται από την καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή παρόμοιων μηχανημάτων, καθώς και των φόρων, δασμών, τελών και όλων των συναφών επιβαρύνσεων εισαγωγής, για όλο το χρόνο που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων οπότε και θα επανεξαχθούν και πάντως όχι βραδύτερα από την 03-06-2000.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.