Νόμος 2676/99 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Φαρμακευτική περίθαλψη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, που δικαιούνται του επιδόματος Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και για όσο χρόνο το δικαιούνται, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους. Οι παραπάνω συμμετέχουν από 01-01-1999 στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη με ποσοστό 10% της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου. Η δαπάνη που θα προκύψει στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς καλύπτεται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης εξαιρούνται της συμμετοχής: α) τα αντιρετροϊκά φάρμακα που χορηγούνται στους HIV θετικούς ασθενείς ασφαλισμένους και συνταγογραφούνται από τα αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς για τη διάγνωση του AIDS και τις αναγνωρισμένες νοσοκομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων και β) όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα που είναι απαραίτητα για τους ασφαλισμένους που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων.}

 

3. Το άρθρο 26 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε εξωτερικούς ασθενείς, ασφαλισμένους του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έχουν νοσηλευθεί και έχουν ανάγκη τακτικής παρακολούθησης για την αντιμετώπιση της πάθησής τους χορηγούνται χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους, που έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για νοσοκομειακή χρήση.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα ανωτέρω ιδιοσκευάσματα, οι παθήσεις και η διαδικασία χορήγησής τους.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2458/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ειδική επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καταρτίζει μέχρι 31-12-1998 συμπληρωματικό κατάλογο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ιδιοσκευάσματα από νέα δελτία τιμών που εκδόθηκαν μετά από μειώσεις τιμών ήδη αξιολογημένων ιδιοσκευασμάτων που δεν έχουν συμπεριληφθεί λόγω της τιμής τους στον πρώτο κατάλογο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.