Νόμος 2647/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τρόπος κάλυψης δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι δαπάνες που ενδεχομένως προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των επιχορηγούμενων από αυτόν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αντισταθμίζονται με αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών από τη μη καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους των περιφερειών που αποσπώνται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αντίστροφα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.