Νόμος 2647/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προβλεπόμενη από την αριθμό 6400/2060/1984 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως σύμφωνη γνώμη του οικείου υπουργού για την άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης Α10 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου καταργείται (άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6400/2060/1984 περίπτωση Α (ΦΕΚ 387/Β/1984)).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.