Νόμος 2637/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Πιστοποίησης Λογαριασμών (ΟΠΙΛΟΓ) με έδρα την Αθήνα, που έχει αποστολή την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο. Την εποπτεία του Οργανισμού ασκούν από κοινού οι Υπουργοί Γεωργίας και Δικαιοσύνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.