Νόμος 2508/97 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τα δημόσια κτήματα ΒΚ 2493, ΒΚ 168, ΒΚ 25 και ΒΚ 22, καθορίζεται περίγραμμα του κτιρίου θεάτρου (τέως Βασιλικό Θέατρο), του περιβάλλοντος χώρου και αντλιοστασίου Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, καταργείται πεζόδρομος και καθορίζεται χώρος πρασίνου, όπως φαίνεται με τα στοιχεία Ρ' Σ' Φ' Φ' Ρ' στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής:

 

α. Συντελεστής δόμησης: 3,1 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου κόκκινου περιγράμματος με τα στοιχεία Α' - Β' - Γ' - Δ' - Ε' - Α'.

β. Ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος.

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 15,50 m.

 

n.2508.97.1

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

2. Εντός του κοινόχρηστου χώρου που περικλείεται από τις οδούς Ανδρόνικου, Νικολάου Γερμανού και Βασιλέως Γεωργίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης καταργείται ο προβλεπόμενος χώρος θερινού θεάτρου και καθορίζεται χώρος υπαίθριου θεάτρου, όπως φαίνεται με στοιχεία ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΕ στο συν-δημοσιευόμενο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500.

 

Εντός του παραπάνω χώρου καθορίζεται θέση και διάταξη των παρακάτω κτιρίων:

 

α. Γραφεία - καμαρίνια, όπως φαίνεται με στοιχεία ΗΘΩΝ'Ι'Θ'Η'Ζ'Ε'Ω'Η στο ίδιο διάγραμμα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 3,40 m.

β. Γραφεία - ταμείο, όπως φαίνεται με στοιχεία ΚΛΜ'Κ'Κ και ΡΡ'Π'ΣΡ στο ίδιο διάγραμμα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 3,85 m.

γ. Χώροι υγιεινής, όπως φαίνεται με στοιχεία ΦΧΨΤ'Υ στο ίδιο διάγραμμα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 3,85 m.

δ. Κυλικείο, όπως φαίνεται με στοιχεία Ζ'Ξ'ΤΨΖ' στο ίδιο διάγραμμα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 3,85 m.

ε. Θάλαμοι φωτισμού και κινηματογραφικών προβολών, όπως φαίνεται με στοιχεία Υ'Φ'Χ'Ψ'Υ' στο ίδιο διάγραμμα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8 m.

 

Σε περίπτωση κατασκευής πέργκολας το ύψος της δεν θα υπερβαίνει τα 3,85 m.

 

3. Στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αγίου Παύλου (Νομός Θεσσαλονίκης) και ειδικότερα στη μη αναδασωτέα περιοχή του Δάσους - Πάρκου που έχει παραχωρηθεί στον Οργανισμό Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, καθορίζεται χώρος υπαίθριου θεάτρου Δάσους, όπως φαίνεται περικλειόμενος με πράσινη γραμμή στο συν-δημοσιευόμενο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200.

 

Εντός του παραπάνω χώρου καθορίζεται θέση και διάταξη των εγκαταστάσεων θεάτρου και των βοηθητικών του κτισμάτων, όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο ίδιο διάγραμμα.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω κατασκευών και κτισμάτων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Συντελεστής Δόμησης: 0,5 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου χώρου.

β. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτισμάτων: 10 m και του εντευκτηρίου 5 m.

 

n.2508.97.2

 

4. Στον κοινόχρηστο χώρου πρασίνου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Καλαμαριάς (Νομού Θεσσαλονίκης) και ειδικότερα στην περιοχή Μικρού Εμβόλου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, καθορίζονται χώρος Μουσείου Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και πεζόδρομοι γύρω από αυτόν, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως εξής:

 

α. Συντελεστής Δόμησης: 0,4.

β. Ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του χώρου.

γ. Αριθμός ορόφων των ανεγερθησομένων κτιρίων: 2.

 

Τα κτίσματα του Μουσείου τοποθετούνται ελεύθερα στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο.

 

n.2508.97.3

 

5. Στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Τριανδρίας (Νομός Θεσσαλονίκης) και ειδικότερα στην περιοχή των παλαιών λατομείων (Νταμάρι), καθορίζεται χώρος για την ανέγερση εγκαταστάσεων υπαίθριων μουσικών και θεατρικών εκδηλώσεων με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους και δασαρχείου, όπως φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔ... ΧΨΩ στο συν-δημοσιευόμενο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων όπως φαίνεται με στοιχεία Α' Β' Γ' Δ Ε' Ζ' Η' Θ Ί' ΚΛ' Α' στο ίδιο διάγραμμα.

 

Εντός του παραπάνω χώρου καθορίζεται θέση και διάταξη υπαίθριου θεάτρου - καμαρινιών - γραφείων - αποθηκών, εργαστηρίων διασκευής και συντήρησης θεατρικού εξοπλισμού κτιρίων, χώρων υγιεινής, αναψυκτηρίου, εκδοτηρίου εισιτηρίων και δασαρχείου - παρατηρητηρίου, βιολογικού καθαρισμού και υποσταθμού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού - γεννήτριας, όπως φαίνεται με κόκκινες γραμμές και την ένδειξη 1 και 8, 4, 3, 9, 14, 10, 11 αντίστοιχα στο ίδιο διάγραμμα.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω κτιρίων καθορίζονται ως εξής:

 

α. Θέατρο - καμαρίνια - γραφεία - αποθήκες

 

α.α. Συνολική δομημένη επιφάνεια 4.800 m2

α.β. Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος καθορίζεται ως εξής: η ανώτατη στάθμη οποιουδήποτε σημείου θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα χαμηλότερη από το υψηλότερο σημείο του παρακείμενου πρανούς του βράχου (νταμαριού) και οπωσδήποτε χαμηλότερο από το απόλυτο υψόμετρο +125.

 

β. Χώροι υγιεινής, αναψυκτήριο, εκδοτήριο εισιτηρίων

 

β.α. Συνολική επιτρεπόμενη δομημένη επιφάνεια του συνόλου των κτιρίων 1.500 m2

β.β. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.50 m.

 

γ. Δασαρχείο

 

γ.α. Συνολική επιτρεπόμενη δομημένη επιφάνεια 1.000 m2

γ.β. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 7,5 m και του πύργου παρατηρητηρίου 14 m.

 

n.2508.97.4

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003)

 

6. Στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Καλαμαριάς (Νομός Θεσσαλονίκης) και ειδικότερα στην περιοχή Μικρού Εμβόλου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, καθορίζεται χώρος ανοικτού θεάτρου και αίθουσας πολιτιστικών εγκαταστάσεων, όπως ο χώρος φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1.000.

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως εξής:

 

α. Συντελεστής Δόμησης: 0,2.

β. Ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφάνειας του χώρου.

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτισμάτων 7 m από το πέριξ διαμορφωμένο έδαφος μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 16 του νόμου 1577/1985 και οι κατασκευές για ηλιοπροστασία και ηχοπροστασία.

ε. Τα κτίσματα και οι κατασκευές εντός του παραπάνω καθοριζόμενου χώρου τοποθετούνται μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ελεύθερα σε ελάχιστη απόσταση 5 m από τα όρια του χώρου και τη ρυμοτομική γραμμή της οδού Πλαστήρα.

 

n.2508.97.5

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.