Νόμος 2434/96 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ποσά των συντάξεων συνταξιούχων των συγχωνευόμενων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Φορέων, κλάδων ή Λογαριασμών Επικουρικής Ασφάλισης από την έναρξη ισχύος της συγχώνευσης ανακαθορίζονται ως εξής:

 

α. Ποσά, τα οποία είναι μικρότερα από το ισχύον κατά την ημερομηνία ισχύος της συγχώνευσης κατώτατο όριο σύνταξης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών αναπροσαρμόζονται στο κατώτατο αυτό όριο σύνταξης.

 

β. Ποσό μεταξύ του ποσού του κατώτατου ορίου συντάξεων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών και μέχρι του ποσού του κατώτατου ορίου αυτού αυξημένου κατά 50%. καταβάλλονται χωρίς μεταβολή.

 

γ. Ποσά τα οποία κατά την προηγούμενη της συγχώνευσης ημέρα είναι μεγαλύτερα του ποσού του κατώτατου ορίου συντάξεων του ΕΤΕΑΜ αυξημένου κατά 50%, συνεχίζουν να καταβάλλονται από το ΕΤΕΑΜ, διατηρούμενης και καταβαλλομένης της επιπλέον διαφοράς αμετάβλητης μη συμψηφιζόμενης με τις αυξήσεις των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ, οι οποίες χορηγούνται επί του ποσού του κατώτατου ορίου αυξημένου κατά 50%.

 

δ. Ποσό, όπως διαμορφώνονται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, δεν υπόκεινται στις μειώσεις που έχουν γίνει στον υπολογισμό της συντάξεως του κύριου ασφαλιστικού φορέα.

 

ε. Σε περιπτώσεις διπλοσυνταξιούχων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις και καταβάλλεται ως οργανικό ποσό το προκύπτον κατά τις διατάξεις του συγχωνευόμενου ταμείου.

 

στ. Σε περιπτώσεις συντάξεων συνταξιούχων, οι οποίοι δεν συνταξιοδοτούνται από φορέα κύριας ασφαλίσεως ή δεν πληρούν τις χρονικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, τα ποσά αυτών αναπροσαρμόζονται κατά τις ανωτέρω διατάξεις.

 

ζ. Τα διαμορφούμενα κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις ποσά αποτελούν ποσό συντάξεων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών και διέπονται στο εξής από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 995/1980, (ΦΕK 251/Α/1980)), καταργούνται.

 

3. Η ισχύς της διάταξης αυτής, αρχίζει από 01-07-1996.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.