Νόμος 2289/95 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 336/1976


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το δεύτερο άρθρο του νόμου [Ν] 336/1976 (ΦΕΚ 132/Α/1976) περί κυρώσεως της από 11-10-1973 συμβάσεως περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων και του συνοδεύοντος αυτήν πρωτοκόλλου επί των προνομίων και ασυλιών του εν λόγω Κέντρου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εκ της κυρούμενης δια του παρόντος Συμβάσεως προκύπτουσες οικονομικές υποχρεώσεις (εισφορές) της Ελλάδος εις το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων βαρύνουν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εγγραφομένης κατ' έτος ειδικής προς τούτο πιστώσεως στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.