Νόμος 2194/94 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Προθεσμία προσαρμογής ιδιωτικών κλινικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 1892/1990 προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, που είχε παραταθεί με την υπ' αριθμόν οίκοθεν Α3Α/6147/1992 (ΦΕΚ 471/Β/1992) υπουργική απόφαση και είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 31 του νόμου 2161/1993 (ΦΕΚ 119/Α/1993) παρατείνεται μέχρι 31-12-1994.

 

Εντός του πρώτου εξαμήνου της προθεσμίας αυτής, η κάθε κλινική υποχρεούται, σε ο,τι αφορά τον αριθμό του προσωπικού, να έχει προσλάβει τουλάχιστον το 50% του υπολειπόμενου, για ο,τι δε αφορά τον εξοπλισμό να έχει τουλάχιστον κινήσει αποδεδειγμένα τη διαδικασία προμήθειάς του. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/1991) κυρώσεις στο ανώτατο όριό τους. Εάν με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση του νομάρχη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.