Νόμος 2130/93 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 1416/1984 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του νόμου 2065/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του νόμου [Ν] 2094/1992, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 805/1971 και του αναγκαστικού νόμου [Ν] 170/1967 (ΦΕΚ 189/Α/1967) εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και αποδίδονται στο δήμο ή την κοινότητα στον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση ή εφόσον η δήμος ή η κοινότητα διαθέτει δική του ταμειακή υπηρεσία μπορούν να καταβληθούν απευθείας σ' αυτήν. Όταν, όμως, τα πρόστιμα από τις παραπάνω παραβάσεις δεν πληρώνονται αμέσως αλλά πρέπει να γίνει βεβαίωση προκειμένου στη συνέχεια να επιδιωχθεί η είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, η βεβαίωση αυτή γίνεται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του παραβάτη και η είσπραξή τους υπέρ του δήμου ή της κοινότητας όπου έγινε η παράβαση.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.