Νόμος 1416/84 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Έσοδα από πρόστιμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1080/1980 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977)), του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 805/1971 (ΦΕΚ 1/Α/1971) και του αναγκαστικού νόμου [Ν] 170/1967 (ΦΕΚ 189/Α/1967) και εισπράττονται από τα ταμεία δικαστικών εισπράξεων ή άλλα δημόσια ταμεία, αποδίδονται στο δήμο ή την κοινότητα, στην περιφέρεια του οποίου βεβαιώθηκε η παράβαση. Η πληρωμή των προστίμων μπορεί να γίνει και απευθείας στο ταμείο που ενεργεί την ταμιακή διαχείριση του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας.

 

2. Όλα τα πρόστιμα από παραβάσεις των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου για τη στάθμευση οχημάτων, την καθαριότητα και την κοινή ησυχία επιβάλλονται και από τα όργανα της ειδικής υπηρεσίας της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1065/1980.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.