Νόμος 2130/93 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Κίνητρα για τη συνένωση δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους δήμους που προκύπτουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 του νόμου 1416/1984 και του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1622/1986 καταρτίζεται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα έναντι άλλων προγραμμάτων στο νομό και εφαρμόζεται για μία πενταετία από την έναρξη της λειτουργίας τους ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, από πιστώσεως δημοσίων επενδύσεων ή άλλων πηγών. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τους συσταθέντες δήμους κατά τις ως άνω διατάξεις.

 

2. Στους δήμους, που προέρχονται από συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1622/1986, παρέχονται από την έναρξη της λειτουργίας τους τα κίνητρα του άρθρου 12 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984) Δήμοι, που προήλθαν από συνένωση κατά τις ανωτέρω διατάξεις προ της ισχύος του νόμου αυτού, λαμβάνουν τα κίνητρα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη της τριετίας από τη λειτουργία τους.

 

3. Επιτρέπεται ο ανακαθορισμός των γεωγραφικών ενοτήτων με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται μετά από απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων βάσει των κριτηρίων και κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 15 του προεδρικού διατάγματος 323/1989.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.