Νόμος 2115/93 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 87/1975 Περί ιδρύσεως της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου προστίθεται άρθρο 9, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 9

 

1. Για κάθε έργο μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου, που περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και έργα πολιτικού μηχανικού, του οποίου η ανέγερση ή επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, μπορούν ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να καθορίζουν, με απόφαση τους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, τους πολεοδομικούς και κτιριοδομικούς όρους, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.

 

2. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των παραπάνω έργων μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.