Νόμος 2115/93 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο τέταρτο του νόμου [Ν] 1956/1991 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Για την εκτέλεση των έργων του συστήματος της μεταφοράς και αποθήκευσης του φυσικού αερίου ως και των συναφών εγκαταστάσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, το διοικητικό συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων διοίκησης των παραπάνω έργων ολικά ή μερικά σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα ασκούν τις αρμοδιότητες και θα παρέχουν τις υπηρεσίες που θα προσδιορίζονται εκάστοτε στις σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου.

 

Η ανάθεση γίνεται με συμβάσεις που συνάπτονται από το διοικητικό συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.