Νόμος 2093/92 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Κατάργηση φορολογικής απαλλαγής φορτηγών τύπου JEEP


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 08-08-1992 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1906/1990.

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τα φορτηγά αυτοκίνητα τύπου JEEP, που μέχρι και 07-08-1992:

 

α) είχαν κομιστεί στη χώρα,

β) είχαν φορτωθεί σε μεταφορικό μέσο με προορισμό τη χώρα,

γ) είχε ανοιχθεί ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση σε ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) και πάνω του τιμήματος,

δ) είχαν αποδεδειγμένα αγορασθεί.

 

Τα αυτοκίνητα αυτά θα πρέπει να τελωνιστούν μέχρι 31-12-1992.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.