Νόμος 2026/92 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Γραμματειακή εξυπηρέτηση βουλευτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Στους υπαλλήλους που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1878/1990 (ΦΕΚ 33/Α/1990), του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1895/1990 (ΦΕΚ 116/Α/1990) και της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1895/1990 (ΦΕΚ 116/Α/1990), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του νόμου [Ν] 1968/1991 (ΦΕΚ 150/Α/1991) διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών και των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στους υπαλλήλους και αστυνομικούς που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καταβάλλεται μηνιαίως αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα ίση με το ήμισυ του κατώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών που προβλέπει κάθε φορά για τους κατόχους απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης χωρίς προϋπηρεσία η συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας.

 

Η ανωτέρω αποζημίωση σε ουδεμία κράτηση υπόκειται και καταβάλλεται από την ημέρα διαθέσεως κάθε υπαλλήλου και πάντως όχι προ της 20-03-1990. Η σχετική δαπάνη βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος ανήκει οργανικά και καταβάλλεται με την ίδια μισθολογική κατάσταση που καταβάλλονται και οι άλλες αποδοχές.}

 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.