Νόμος 1882/90 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 (ΦΕΚ 202/Α/1973), όπως αυτές ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες πέντε κατηγορίες, για καθεμία από τις οποίες ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα, ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία, η οποία περιέρχεται σε:

 

α) σύζυγο του κληρονομουμένου,

β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους μόνο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα τέκνα με επιγενόμενο γάμο ή με δικαστική απόφαση έναντι και των δύο γονέων).

 

Κλιμάκιο

Συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

Ποσό φόρου στο σύνολο της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

1.500.000

-

-

1.500.000

-

200.000

10

20.000

1.700.000

20.000

300.000

11

33.000

2.000.000

53.000

400.000

12

48.000

2.400.000

101.000

500.000

13

65.000

2.900.000

166.000

800.000

14

112.000

3.700.000

278.000

1.200.000

15

180.000

4.900.000

458.000

1.600.000

16

256.000

6.500.000

714.000

2.000.000

17

340.000

8.500.000

1.054.000

2.100.000

19

399.000

10.600.000

1.453.000

2.200.000

21

462.000

12.800.000

1.915.000

2.200.000

24

528.000

15.000.000

2.443.000

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ

25

 

 

 

 

Ειδικά, σε περίπτωση κτήσης περιουσίας με κληρονομία ή κληροδοσία, που δικαιούχοι της είναι ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου, από την αξία της κληρονομικής μερίδας εκπίπτεται και δε φορολογείται ποσό δραχμών:

 

α) 1.474.000, αν ο δικαιούχος της κτήσης είναι ηλικίας μέχρι 13 ετών,

β) 1.250.000, αν διανύει το 14ο έτος της ηλικίας του,

γ) 1.000.000, αν διανύει το 15ο έτος της ηλικίας του,

δ) 773.000, αν διανύει το 16ο έτος της ηλικίας του,

ε) 520.000, αν διανύει το 17ο έτος της ηλικίας του,

στ) 395.000, αν διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 

Οι πιο πάνω διατάξεις, που προβλέπουν αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα ανήλικα παιδιά του κληρονομουμένου, δεν εφαρμόζονται σε κτήσεις δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, προίκας, καθώς και στις περιουσιακές παροχές των γονέων προς τα παιδιά τους κατά το άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία, που περιέρχεται σε:

 

α) κατιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

β) ανιόντες οποιουδήποτε βαθμού και

γ) εκουσίως ή δικαστικώς αναγνωρισθέντα τέκνα των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, καθώς και κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων του.

 

 

Κλιμάκιο

Συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

Ποσό φόρου στο σύνολο της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

1.100.000

-

-

1.100.000

-

100.000

12

12.000

1.200.000

12.000

200.000

13

26.000

1.400.000

38.000

300.000

14

42.000

1.700.000

80.000

400.000

15

60.000

2.100.000

140.000

600.000

16

96.000

2.700.000

236.000

800.000

17

136.000

3.500.000

372.000

1.000.000

18

180.000

4.500.000

552.000

1.500.000

19

285.000

6.000.000

837.000

2.500.000

19

525.000

8.000.000

1.362.000

3.000.000

23

690.000

11.500.000

2.052.000

3.500.000

25

875.000

15.000.000

2.927.000

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ

27

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παραπάνω πίνακας τίθεται όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 51/Α/1990) από 06-04-1990.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε αδελφό του κληρονομουμένου (αμφιθαλή ή ετεροθαλή).

 

Κλιμάκιο

Συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

Ποσό φόρου στο σύνολο της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

500.000

-

-

500.000

-

200.000

12

24.000

700.000

24.000

400.000

16

64.000

1.100.000

88.000

600.000

20

120.000

1.700.000

208.000

800.000

25

200.000

2.500.000

408.000

1.000.000

30

300.000

3.500.000

708.000

1.200.000

33

396.000

4.700.000

1.104.000

1.500.000

37

555.000

6.200.000

1.659.000

1.800.000

41

738.000

8.000.000

2.397.000

2.000.000

44

880.000

10.000.000

3.277.000

2.400.000

46

1.104.000

12.400.000

4.381.000

2.600.000

48

1.248.000

15.000.000

5.629.000

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ

50

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου,

β) πατριούς και μητριές,

γ) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, καθώς και λοιπά εξ αγχιστείας τέκνα (γαμβρούς, νύφες).

 

Κλιμάκιο

Συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

Ποσό φόρου στο σύνολο της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

300.000

-

-

300.000

-

100.000

20

20.000

400.000

20.000

250.000

23

57.500

650.000

77.500

400.000

26

104.000

1.050.000

181.500

650.000

29

188 500

1.700.000

370.000

900.000

32

288.000

2.600.000

658.000

1.200.000

35

420.000

3.800.000

1.078.000

1.600.000

38

608.000

5.400.000

1.686.000

2.000.000

42

840.000

7.400.000

2.526.000

2.300.000

45

1.035.000

9.700.000

3.561.000

2.500.000

48

1.200.000

12.200.000

4.761.000

2.800.000

53

1.484.000

15.000.000

6.245.000

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ

56

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλο συγγενή του κληρονομουμένου εξ αίματος ή αγχιστείας ή σε εξωτικό.

 

Κλιμάκιο

Συντελεστές κατά κλιμάκιο

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

Ποσό φόρου στο σύνολο της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας

200.000

-

-

200.000

-

100.000

23

23.000

300.000

23.000

200.000

27

54.000

500.000

77.000

300.000

31

93.000

800.000

170.000

400.000

35

140.000

1.200.000

310.000

600.000

39

234.000

1.800.000

544.000

1.000.000

43

430.000

2.800.000

974.000

1.500.000

47

705.000

4.300.000

1.679.000

2.000.000

52

1.040.000

6.300.000

2.719.000

2.500.000

55

1.375.000

8.800.000

4.094.000

2.800.000

58

1.624.000

11.600.000

5.718.000

3.400.000

62

2.108.000

15.000.000

7.826.000

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ

66

 

 

 

 

Στο ποσό του φόρου, που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες, περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σ' αυτόν:

 

α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1958) και

β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3155/1955 (ΦΕΚ 63/Α/1955).

 

Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του παρόντος.

 

2. Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β Κατηγορίες, εκπίπτεται και δε φορολογείται ποσό ίσο προς το αφορολόγητο, εφ' όσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται, κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της, από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο, β) ο κληρονομούμενος ασχολιόταν κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες, γ) ο κληρονόμος είναι ανήλικος ή ασχολείται κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές γενικώς εργασίες και δ) η περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου.

 

Εάν ο κληρονόμος ή κληροδόχος παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, από την αξία της κληρονομικής του μερίδας εκπίπτεται και δε φορολογείται ποσό δραχμών:

 

α) 2.000.000, αν υπάγεται στην Α κατηγορία,

β) 1.100.000, αν υπάγεται στη Β κατηγορία,

γ) 362.000, αν υπάγεται στη Γ κατηγορία,

δ) 262.000, αν υπάγεται στη Δ κατηγορία και

ε) 130.000, αν υπάγεται στην Ε κατηγορία.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται κάθε φορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση της έκπτωσης λόγω της αναπηρίας.

 

Ειδικά για πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, που η κατά τα άνω αναπηρία τους υπερβαίνει το ποσοστό 67% και στερούνται εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου, από την αξία του της κληρονομικής τους μερίδας εκπίπτεται και δεν φορολογείται ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000).}

 

2. Το ποσό των 5.000.000 δραχμών, που ορίζεται με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του δεύτερου άρθρου του νόμου [Ν] 1329/1983 (ΦΕΚ Α' 25), όπως αναπροσαρμόστηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), ορίζεται σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 1828/1989 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου, εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986), δεν υπόκειται σε φόρο ποσό δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) για το δικαιούχο της γονικής παροχής και για κανένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου.}

 

4. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οικία ή διαμέρισμα, που αποκτάται αιτία θανάτου από σύζυγο ή τέκνα του κληρονομουμένου κατά πλήρη κυριότητα, μπορεί να απαλλαγεί από το φόρο, εφ' όσον ο κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο σύζυγος αυτού ή τα ανήλικα τέκνα ή τα τέκνα τους, που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους, κατά το νόμο, ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο, που να βρίσκονται σε πόλη με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων ή σε τουριστική περιοχή. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απαλλαγή παρέχεται για ποσό αγοραίας αξίας οικίας ή διαμερίσματος μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές για καθένα από τα λοιπά μέλη της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου, έστω και αν αυτά δεν είναι κληρονόμοι ή κληροδόχοι, εφ' όσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο οικία ή ένα μόνο διαμέρισμα εξ ολοκλήρου και κατά πλήρες κυριότητας δικαίωμα και όχι ποσοστό αυτής εξ αδιαιρέτου. Το κατά τα άνω ποσό της απαλλαγής σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο εκείνου που αντιστοιχεί σε εμβαδόν οικίας ή διαμερίσματος, που κατά το νόμο καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του κληρονόμου ή κληροδόχου.}

 

5. Το πρώτο μέρος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 814/1978 (ΦΕΚ 144/Α/1978), που τελειώνει στη λέξη εάν, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1731/1978 (ΦΕΚ 161/Α/1978), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Από την αγοραία αξία μεταβιβαζόμενης αιτία θανάτου γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σ' αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της, δε φορολογείται για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο ποσό συνολικώς μέχρι 20.000.000 δραχμές και μέχρι 80 στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εάν.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 5, 6, και 7 του άρθρου αυτού, ο φόρος που βεβαιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος καταβάλλεται: α) μέχρι διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) δραχμές, σε δώδεκα ίσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη λήξη του μήνα στον οποίο βεβαιώνεται και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές, β) εφ' όσον υπερβαίνει τις διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) δραχμές, σε οκτώ (8) ίσες έντοκες εξαμηνιαίες δόσεις, με τον τόκο που ισχύει κάθε φορά στις καταθέσεις ταμιευτηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Τα εξάμηνα λογίζονται από Ιανουάριο έως Ιούνιο και από Ιούλιο έως Δεκέμβριο κάθε έτους. Το επιτόκιο που ορίζεται παραπάνω υπολογίζεται και στις ληξιπρόθεσμες, μετά την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, δόσεις των φόρων που είναι ήδη βεβαιωμένοι στη δημόσια οικονομική υπηρεσία.

 

Προκειμένου για φόρο επικαρπίας ή περιοδικής παροχής, ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, εφ' όσον πεισθεί ότι ο φορολογούμενος αδυνατεί να τον καταβάλει στις εξαμηνιαίες δόσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, να τις αυξήσει μέχρι δώδεκα (12).}

 

7. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{7. Η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καταβολή του οφειλόμενου φόρου σε δόσεις παρέχεται μόνο αν το ακίνητο, που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, βρίσκεται στην κυριότητα του οφειλέτη κληρονόμου. Προκειμένου τούτο να μεταβιβασθεί ή βαρυνθεί με εμπράγματα δικαιώματα, ολόκληρος ο φόρος που επιμεριστικά αναλογεί σ' αυτό καθίσταται απαιτητός και καταβάλλεται πριν από τη χορήγηση πιστοποιητικού, για το οποίο ορίζει το άρθρο 112.

 

Μπορεί όμως το πιστοποιητικό αυτό να χορηγηθεί και πριν από την ολοσχερή καταβολή του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου, με τη ρητή εντολή ο φόρος να παρακρατηθεί από το συμβολαιογράφο και να αποδοθεί απ' αυτόν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Αν το σύνολο του φόρου που βεβαιώθηκε, μαζί με τους τυχόν πρόσθετους φόρους υπέρ τρίτων, είναι μέχρι και 500.000 δραχμές, δεν απαιτείται ασφάλεια για την καταβολή του σε δόσεις, αν είναι άνω από 500.000 δραχμές μέχρι και 1.000.000 δραχμές απαιτείται προσωπική εγγύηση αξιόχρεου, κατά την κρίση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, προσώπου και αν είναι πάνω από 1.000.000 δραχμές απαιτείται εμπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα.}

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Εάν ο υπόχρεος καταβάλλει εφάπαξ το σύνολο των ποσών που βεβαιώθηκαν στο όνομά του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης μηνιαίας ή και τη δεύτερης εξαμηνιαίας δόσης, εκπίπτεται ποσοστό 15%.}

 

10. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στην αιτία θανάτου κτήση συνυπολογίζονται και όλες οι δωρεές, γονικές παροχές και προίκες του κληρονομουμένου προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο, που έγιναν κατά τα άρθρα 34 ή 46 αντίστοιχα, εφ' όσον η φορολογική γι' αυτές υποχρέωση γεννήθηκε σε χρόνο που το δικαίωμα του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 102, δε λογίζεται παραγραμμένο.}

 

11. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 36 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στην κατ' άρθρο 34 κτήση αιτία δωρεάς συνυπολογίζονται και όλες οι προγενέστερες δωρεές του ίδιου δωρητή προς τον ίδιο δωρεοδόχο, καθώς και οι υπέρ αυτού συσταθείσες προίκες, εφ' όσον η φορολογική γι' αυτές υποχρέωση γεννήθηκε σε χρόνο που το δικαίωμα του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 102 δε λογίζεται ως παραγραμμένο.}

 

12. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 47 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στην κατ' άρθρο 46 κτήση αιτία προίκας συνυπολογίζονται και όλες οι προγενέστερες δωρεές και προίκες του ίδιου προικοδότη προς την προικιζόμενη, εφ' όσον γι' αυτές η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε σε χρόνο που το δικαίωμα του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 102, δε λογίζεται παραγραμμένο.}

 

13. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 καταργούνται.

 

14. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 118/1973 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Αν, για οποιαδήποτε αιτία, κατά τη δεύτερη αιτία θανάτου κτήση του ίδιου περιουσιακού στοιχείου, ο φόρος που επιμεριστικά το βαρύνει είναι μεγαλύτερος από εκείνον της πρώτης αυτού κτήσης, η επί πλέον διαφορά οφείλεται ολόκληρη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.