Νόμος 1682/87 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου 1475/1984 ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, εκτός από αυτά της νήσου Θήρας, μέχρι 31-08-1988, χωρίς να υπόκεινται οι εκμεταλλευτές τους στις κυρώσεις του άρθρου 11 του νόμου 669/1977, με την προϋπόθεση ότι τα λατομεία αυτά λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 669/1977 και εξακολουθούσαν να λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος των νόμων [Ν] 1280/1982 και 1475/1984 και για τα οποία οι εκμεταλλευτές τους έχουν υποβάλει αιτήσεις μέχρι 11-09-1984 για χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης και δεν έχουν εκδοθεί σχετικές απορριπτικές αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.