Νόμος 1416/84 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης εστιατορίων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1080/1980 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται γενικά όλα τα έσοδα της επιχείρησης από τις πωλήσεις, με οποιοδήποτε τρόπο, των ειδών που διαθέτουν.}

 

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1080/1980 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Όπου ο νόμος δεν προβλέπει την έκδοση στοιχείων, ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί με απόφαση του συμβουλίου του να επιβάλει την υποχρέωση τήρησης τριπλοτύπων λογαριασμών που θεωρούνται από αυτόν.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1080/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για το τέλος αυτού του άρθρου.}

 

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1080/1980 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τους κοινοχρήστους χώρους που παραχωρούνται για χρήση σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και παρεμφερή καταστήματα, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με την ίδια απόφαση του να ορίζει ότι τα σερβιριζόμενα από τα καταστήματα αυτό στους ανωτέρω χώρους είδη θα προσφέρονται σε τιμές καταστήματος κατώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία ανήκουν.}

 

5. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1080/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο συντελεστής του φόρου σε ακέραιες μονάδες από έξι μέχρι δεκαέξι δραχμές κάθε έτος, κατά m2 φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου, ανάλογη με την περιοχή στην οποία βρίσκεται.}

 

6. Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.